Invitasjon til Regional Utdanningskonferanse- Utdanning for fremtidens arbeidsliv. Ålesund 17. -18. september 2014.

Vi ønsker velkommen til konferansen “Utdanning for fremtidens arbeidsliv” i Ålesund 17. og 18. september 2014. Program og påmelding finner dere på http://www.hivolda.no/utdanningskonferanse

Påmelding innen 20.juli

Invitasjon til Regional Utdanningskonferanse- Utdanning for fremtidens arbeidsliv. Ålesund 17. -18. september 2014.

Den Regionale Utdanningskonferansen er en årlig konferanse arrangert av «Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene» og «Samarbeidsorgan mellom Helse Midt-Norge RHF og NTNU», og vertskap rullerer mellom fylkene. Årets konferanse er lagt til Ålesund, og programkomiteen er satt sammen av representanter fra fylkets tre høgskoler, helseforetaket og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Konferansen er satt sammen rundt tre hovedtema: Kompetansebehov og rekruttering, forsknings og utviklingssamarbeid og kvalitet innenfor arbeidsliv og praksisstudier. Vi ønsker også å få fram gode eksempler på hvordan samspillet mellom utdanning, forskning og helse- og sosialtjenesten kan lykkes. Målgruppe for konferansen er beslutningstakere i helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner, fagutviklere ved sykehus og i kommunene, lærere og forskere ved utdanningene, praksisveiledere i helse- og sosialtjenestene, brukere, studenter og andre med interesse for området.