Invitasjon til Regional Utdanningskonferanse- Utdanning for fremtidens arbeidsliv. Ålesund 17. -18. september 2014.