Friminutt for pårørende- prosjekt ved Utviklingssentret for hjemmetjenester i Møre og Romsdal, Ålesund kommune

Ålesund kommune og Utviklingssenter for hjemmetjeneste i Møre og Romsdal har våren 2014 startet opp et nytt prosjekt  for å ivareta pårørende til personer med demens. Virksomhet  «Aktivisering og Velferdstjenester» i Ålesund kommune,  har gjennom sin aktivitet god kjennskap til familier med hjemmeboende person med demens og ser behov for tiltak som kan gi støtte til pårørende. Mange i denne målgruppen har store belastninger, demens blir ofte beskrevet som pårørendes sykdom. Ordningen vil også innbefatte ressurser fra  frivillige .

Du kan lese mer om prosjektet her.