Oppstart av ABC-grupper i kystkommunene

Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC er en del av kompetansetiltakene i Demensplan 2015 og Kompetanseløftet 2015. Studiemodellen innebærer at deltakerne selv leser studiehefter og møtes i selvstyrte, tverrfaglige studiegrupper for å løse refleksjonsoppgaver i fellesskap. I tillegg gis det to dagsseminarer per år.

 

Du kan lese mer om oppstart av gruppene her