Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt på Fosen

Bakgrunn for prosjektet

Fosen Helse Interkommunalt Selskap (IKS) er Fosen regionens vedtatte utviklingsaktør/samarbeidsorganisasjon med fokus på utvikling etablering av varige, forpliktende og fleksible former for samarbeid innen helse og omsorgstjenester for seks kommuner: Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag.

Pr. 2013 er folketallet i regionen 24 230 innbyggere. Kommunene står i dag overfor store utfordringer, blant annet ved å innfri Omsorgsplan 2015, Strategi 2020 for helseforetakene, Kreftstrategi 2013 – 2017 og Samhandlingsreformen, med bl.a. endret oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Samhandlingsreformen har i tillegg utløst endringer i lovgivningen ved en helt ny Folkehelselov og ny Helse- og omsorgslov.

Det ligger endringer i kommunerollen som krever ny kunnskap og fagkompetanse.  Fosenregionen skal sammen organisere oppgaveløsningen og tjenestetilbudene til befolkningen, i samarbeid med Fosen Helse IKS.

Du kan lese mer om prosjektet her