Publisert rapport om Livsgledesykehjem

Stiftelsen Livsglede for Eldre har etablert konseptet Livsgledesykehjem, og utviklet en sertifiseringsordning som skal ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov.

Sertifisering til Livsgledesykehjem skal benyttes på virksomhetsnivå som et kvalitetsforbedringsverktøy. Tittelen Livsgledesykehjem oppnås etter vurdering som gjennomføres av Stiftelsen Livsglede for Eldre.

Rapporten fokuserer på innsatsen som kreves ved et sykehjem for å oppnå sertifisering som livsgledesykehjem. Hensikten med følgestudien var å utvikle erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for videre utvikling av konseptet Livsgledesykehjem.

Du kan hele lese rapporten her:

http://hdl.handle.net/11250/227073

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/227072

http://www.omsorgsforskning.no/rapportserie