Innlegg på nasjonal konferanse om rehabilitering med prosjektet: «Smertekartlegging som medvirkning og oppdaging i egen rehabiliteringsprosess».

Den 14. januar hadde Aud E. Evensen, HiNT avd. Helsefag, innlegg på nasjonal konferanse innen rehabilitering:

«Arbeid og helse – Åpen arena 2015»

I sitt innlegg presenterte hun fra prosjektarbeid om «Smertekartlegging som medvirkning og oppdaging i egen rehabiliteringsprosess». Prosjektet er et oppdrag i Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Foruten Aud Evensen har prosjektgruppen bestått av Aud Moe, Karin Torvik og Hildfrid Brataas.

Du kan lese mer om presentasjonen her: Abstrakts til Åpen Arena 2015