Håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgstjenesten -en inspirasjon til praksisnær forskning

Sentrene for omsorgsforskning har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning i helse- og omsorgstjenesten.

Målet med håndboken er at den kan brukes til både til inspirasjon og veiledning for kommunene for å stimulere den praksisnære forskningen

Klikk her for å laste ned forskningshåndboken (PDF).