VRI midler til Utviklingssenter i Møre- og Romsdal, Rokilde sykehjem i Kristiansund

Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal har mottatt VRI-midler (Innovasjon i offentlig sektor) til gjennomføring av evaluering og følgeforskning på et pilotprosjekt knyttet til «Morgendagens sykehjem – en ny organisering av helsepersonells ansvar – og arbeidsoppgaver i sykehjem». Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med tjenestedesignere, ledere, ansatte og pasienter ved Rokilde sykehjem.

Tjenestedesignere jobber systematisk for å bidra til nyttige, brukervennlige, effektive og attraktive tjenester. Dette er en tverrprofesjonell disiplin som henter metoder fra ulike fag som industridesign, interaksjonsdesign, grafisk design, markedsføring, ledelse, sosialantropologi, ingeniørfag og psykologi for å nevne noen. Det handler om å sette pasienten i sentrum og se tjenesten fra deres perspektiv.

Trude Fløystad Eines ved Senter for omsorgsforskning Midt-Norge skal planlegge og gjennomføre forskningsarbeidet i dette pilotprosjektet.