VRI midler til Utviklingssenter i Møre- og Romsdal, Rokilde sykehjem i Kristiansund