Publisert artikkel om «Eldres erfaringer med regelmessig trening i gruppe: Fokusgruppeintervju med eldre over 80 år»

Det er godt dokumentert at fysisk trening fremmer helse og bidrar til lavere sykdomsrisiko, bedre livskvalitet og økt funksjonsdyktighet i eldre år .

Anbefalt aktivitet for mennesker over 65 år er minimum 30 minutters gange i moderat tempo hver dag, evt. i mindre bolker av fem til ti minutters varighet.

Eldre med nedsatt funksjonsnivå eller sviktende helse anbefales å være så fysisk aktive som evne og helsetilstand tillater.

Fysisk aktivitet omfatter all kroppslig bevegelse og aktiviteter i dagliglivet som øker energiforbruket utover hvilenivå.

Artikkelen er skrevet av Kirsti Torjuul, Silje Birkenes, Gunn Eva S Myren og Karin Torvik  er publisert online i Nordic Journal of Nursing Research, tidligere Vård i Norden,  (March 2, 2015 as doi:10.1177/0107408315574446).

Du kan lese hele artikkelen ved å følge denne lenken:

http://njn.sagepub.com/content/early/2015/03/02/0107408315574446.full.pdf+html