Invitasjon til Helse- og omsorgskonferansen 2015, Stiklestad 15. oktober 2015

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Senter for omsorgsforskning, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag inviterer til

Helse- og omsorgskonferansen 2015, «Gammel tradisjon møter ny kunnskap»

Konferansen arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 15. oktober 2015.

Påmeldingsfrist 15. september 2015

Hele invitasjonen ser du her: Invitasjon Helse- og omsorgskonferansen 2015