SOF- Midt har fått ny medarbeider

Velkommen til Susan Saga!

Førsteamanuensis Susan Saga skal ivareta  forskningsfaglig bistand og veiledning til Utviklingssentrene i Sør- Trøndelag hhv Åfjord og Trondheim kommune. Likeledes kan hun knyttes til forskning som sentret tar oppdragsbasert.

Jeg ble utdannet sykepleier ved Høgskolen i Stavanger (nå UIS) i 1997 og jobbet deretter ved kirurgiske avdelinger ved Universitetssykehuset i Stavanger, Haukeland sykehus, St. Olavs hospital, samt en kort periode på sykehjem, frem til 2004. Samtidig studerte jeg sosialantropolgi, metode og statistikk og tok til slutt et hovedfag i helsevitenskap som jeg ble ferdig med i 2006. I 2004 begynte jeg å jobbe ved sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, som fortsatt er min arbeidsgiver. Jeg fullførte praktisk-pedagogisk utdanning i 2009 og i 2014 fullførte jeg graden PhD i samfunnsmedisin med prosjektet «Understanding faecal incontinence in nursing home patients: Epidemiology and nurses´management».

Mine faglige interesseområder er knyttet til:

  • Inkontinens for urin og avføring i sykehjem
  • Obstipasjon i sykehjem
  • Pasientfortellinger
  • Kvalitetsforbedring i sykehjemstjenesten

Last ned min CV