Oppstart av ny videreutdanning i behovsdrevet innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor

Studiested: Kristiansund 

Hør innslag fra distriktsprogrammet/NRK i Møre og Romsdal: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-moere-og-romsdal/DKMR01017615/04-09-2015#t=1h5m49s

Beskrivelse

Det mangler ikke på innovasjonsvilje i Norge.

Brukere og pasienter ønsker bedre løsninger, ledere må fokusere på økonomisk rasjonell drift og spesialistene er opptatt av kvalitet. Nyskapning i offentlig sektor er likevel ofte en utfordring som krever samarbeid og vilje til å tenke nytt. Slike prosesser er ofte krevende. En av årsakene er at behovene til alle involverte må tilfredsstilles. For den enkelte pasient eller bruker, er det de enkle hverdagslige forbedringene i offentlig sektor som betyr noe (f.eks kortere ventetid).

Tjenestedesignere har en viktig rolle fordi de er spesialister på systematisk innovasjonsmetodikk og brukerinvolvering. Tjenestedesign kan derfor være en aktuell tilnærming å benytte for nytenkning og innovasjon i offentlig sektor. Dette studiet skal sette søkelyset på å heve studentenes kompetanse om nytenkning, innovasjon, tjenestedesign og kvalitet i offentlig sektor for å stå bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer i offentlig sektor. Studentene betaler semesteravgift til Høgskolen i Molde.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer med bachelorgrad eller treårig høgskoleutdanning, som er ansatt i offentlig sektor. Målgruppen er både ledere og ansatte som ønsker å jobbe kreativt for å løse utfordringer i offentlig sektor