Invitasjon til seminar: Dans som kulturuttrykk

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg vil sammen med Trondheim kommune invitere til seminar.

DANS SOM KULTURUTTRYKK

For mennesker med fysiske utfordringer eller demens 

Tid: Torsdag 15. oktober 2015 kl. 10.00
Sted: 
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Værnes

Målgrupper: Ansatte i helse- og omsorgssektoren, utøvende i dansemiljøer, ansatte i kulturskolene, ansatte og studenter i universitets- og høgskolesektoren og andre interesserte.

Påmeldingsfrist: 1.oktober

Seminarets formål:

  • Øke oppmerksomheten om bruk av dans og rytmisk trening som virkemiddel for å bedre livskvalitet og helse for personer i omsorg som har demens og/eller fysiske utfordringer
  • Dele teori og god praksis til bruk i daglig omsorgsarbeid
  • Utvikle nettverk og skape en felles arena

I programmet finner du blant annet: 

Professor i helsefagvitenskap Gunn Engelsrud, Norges Idrettshøgskole, om kroppens uttrykkende potensial. Hva det å danse kan bety for liv og helse.

Dansekunstner Lisa Nøttseter, Bergen Danseteater, som jobber med dans for og med demente.

Danseartist Rebecca Seymour, England, kommer for å fortelle om sine erfaringer med dans for eldre med og uten demens på sykehus.

Programmet i sin helhet er vedlagt.

Her kan du melde deg på. Påmeldingsfrist 1.oktober.

Nettsak om seminaret: http://kulturoghelse.no/2015/05/nasjonalt-seminar-om-dans-som-kulturuttrykk-for-mennesker-med-fysiske-utfordringer-eller-demens/

Omfattende forskning viser at sang, musikk, dans, rytmisk trening og andre tiltak fra kulturfeltet som benyttes i pleie- og omsorg, virker positivt på behandling, livskvalitet og medikamentbruk. Aktiv deltakelse i kulturaktiviteter har få bivirkninger, kan forsinke utviklingen av demens, redusere stress og lindre smerter. Dette mobiliserer egne ressurser hos den som mottar omsorg, og kan gi viktige bidrag til helsesektoren.

Tiltakene skaper mer variert arbeid, kan redusere sykefraværet og bidra til bedre ressursbruk. Kulturtiltak i omsorgen er forankret i statlig planverk bl.a. iStortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, kap 5.2.1. Dette seminaret vil presentere dansens betydning og muligheter, både som egen aktivitet og som bidrag til bedre liv og helse for utsatte grupper.

Velkommen!

For mer informasjon, kontakt

 

Odd Håpnes, daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, tlf. 951 56 306, 740 22 951, e-post: [email protected]

Eller danseinstruktør Anna Hegdahl i Dans i Nord-Trøndelag, tlf 984 13 327, e-post: [email protected]

Last ned program her