Året omsorgskonferanse i Møre og Romsdal ble avviklet 23. og 24. september i Molde.

Senter for Omsorgsforskning har bidratt i arbeidsgruppa sammen med representanter fra Fylkesmannen, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmesykepleie og Helseforetaket.

Programmet var omfattende og spennende og følgende oversikt viser en del av innleggende:

I tillegg fikk vi høre en brukerhistorie presentert av ekteparet Nina Kvernmo og Edvard Langset. De har MS og Parkinson sykdom og fortalte om gleder og utfordringer i møte med NAV og helsepersonell. Professor og lege Ingvard Wilhelmsen snakket om å være sjef i eget liv, og konferansen ble avsluttet med et spennende innslag om “Hvordan skape LA DOLCE VITA på arbeidsplassen: kommunikasjon, kultur og motivasjon” ved Pellegrino Piccardi.