Årsmelding – 2014

De fem sentrene for omsorgsforskning utgir hvert år en felles årsmelding. Denne forteller om den felles aktiviteten sentrene har, og om organisering og drift ved hvert senter. Årsmeldingen viser også bl.a. aktiviteten rundt forsknings- og utviklingsarbeid, publikasjoner som er gjort, og presenterer kort ett utvalgt prosjekt fra hvert senter.

http://omsorgsforskning.no/utgivelser/aarsmelding