BIA-prosjektet “Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens”

Hvordan kan livskvaliteten til personer med demens bedres gjennom tilpassede aktiviteter? 

BIA-prosjektet «Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens» har gitt dypere innsikt og spennende innovasjon

– Gjennom prosjektet har vi fått styrket vår oppfatning av at det er viktig å kartlegge personer med demens sine styrker, preferanser og plager. I helsevesenet er det travelt, og i praksis kan det ofte synes som det prioriteres for lite tid til grundig individuell kartlegging av livshistorie og livskvalitet, sier Bente Nordtug, forsker ved Senter for omsorgsforskning- Midt/ Høyskolen i Nord-Trøndelag.

bente nortug

Forsker Bente Nordtug mener kjernen til god livskvalitet ligger i å forstå den enkelte pasient og å bygge på det som fungerer.

Du kan lese mer om prosjektet her: http://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Nyheter/Utviklet_aktivitetskonsept_for_demensomsorg/1254012975252