Midt-Norsk nettverkstreff 11. og 12. februar 2016

Vi ønsker samle alle som aktivt eller på annen måte er involvert i medisinsk simulering som undervisningsmetode i Midt-Norge.

Den 11. og 12. februar 2016 arrangeres Midt – Norsk nettverkstreff i medisinsk simulering –  hold av dato. Nærmere info kommer etter hvert.

image002