Demens og samspill. Marte-Meo som veiledningsmetode i demensomsorgen.

Fagartikkel skrevet av forsker/førsteamanuensis Rigmor Einang Alnes i tidsskriftet Demens og Alderspsykiatri.

Marte Meo er en videoveiledningsmetode (MMV) som blir brukt i stadig større omfang i demensomsorgen i Norge og Norden for øvrig. MMV benytter video og gjennom små videoopptak med fokus på elementer i samspill og kommunikasjon som støtter mestringsevnen til personer med demens, får personalet konkret tilbakemelding på samspillet i pleiesituasjoner mellom dem og beboer. Et doktorgradsprosjekt har vært gjennomført for å vurdere om metoden kan være et nyttig redskap for å støtte samhandling mellom personer med demens og personalet i skjermede enheter for personer med demens. Data er innhentet gjennom videoopptak av samhandlingssituasjoner før og etter Marte Meo-veiledning, og gjennom intervju med personalet etter at veiledningen har vært avsluttet.

Les hele artikkelen her: http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=7924