Dette er Nord universitet

nord-universitetNord universitet ble opprettet 1. januar 2016, og består av tidligere Universitet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Universitetet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.

Vi har sterke fagmiljøer innen bioøkonomi og havbruk som bidrar til å finne svar på de store spørsmålene knytta til mat, klima og energi. Vi utdanner framtidas arbeidskraft i velferds- helse og oppvekstsektoren og forsker frem innovative løsninger på viktige velferdsutfordringer. Økonomimiljøet vårt utdanner morgendagens ledere, med særlig fokus på innovasjon og entreprenørskap.

Gjennom en flercampusmodell i Nordland og Nord-Trøndelag sikrer vi at Nord universitet er tett på det arbeids- og næringslivet vi er en del av. Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet skaper vekst, gjennom utdanning av kompetent arbeidskraft og ledere og gjennom forskning som skaper vekst og nye arbeidsplasser.

Nord universitet ledes av et styre med Vigdis Moe Skarstein som styreleder. Styret er oppnevnt fra 1.1.2016 til 31.07.2019. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette. Rektor Bjørn Olsen er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter.

Noen kjennetegn ved Nord universitet:

 • –  En institusjon med alle faglige rettigheter tilhørende et universitet, dvs med muligheter til å bygge opp nye doktorgradsområder og nye masterprogram basert på gjeldende nasjonale kvalitetskriterier
 • –  Et nasjonalt tyngdepunkt innen bioøkonomi, med nærhet til over 40% av Norges kystlinje, og landets største landbruksregion
 • –  Norges tredje største lærerutdanningsinstitusjon med tett på 3500 studenter
 • –  Norges fjerde største sykepleierfaglig miljø med tett på 1300 studenter på bachelornivå
 • –  Et solid profesjonsfaglig utdanning- og forskningsmiljø til og med Ph.d-nivå, som imøtekommer flere av landets største utfordringer i fremtiden
 • –  Norges tredje største handelshøgskolemiljø, med en tydelig profil innenfor innovasjon og entreprenørskap, nordområdekunnskap og størst på MBA utdanninger i Norge
 • –  4 etablerte Ph.d utdanninger
 • –  Internasjonalt orienterte fagmiljøer med etablerte fellesgrader og forskningssamarbeid med institusjoner blant annet i Russland, Ukraina og Slovakia.
 • –  Nasjonalt ansvar for høyere utdanning og forskning innenfor sør- og lulesamisk språk og kultur
 • –  Ledende på fleksible utdanningstilbud
 • –  Nærhet til samfunns- og arbeidsliv, gjennom tilstedeværelse i en flercampusmodell i Nordland og Nord-Trøndelag