Nyttig læringsarena om velferdsteknologi og demens ved NTNU i Ålesund

02.Nyttig læringsarena om velferdsteknologi og demens ved NTNU i Ålesund02.2016 ble det arrangert en læringsarena ved NTNU i Ålesund med tema
velferdsteknologi og demens. Hensikten med læringsarenaen var å få oversikt over status på området og hva vi trenger mer kunnskap om.

De ca. 30 frammøtte representerte ledere og andre ansatte fra kommunehelsetjenesten brukerorganisasjoner og forskere.

Forsker Torhild Holte og prosjektmedarbeider Kjetil Senum fra Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste innledet med å gi en oversikt over velferdsteknologiske løsninger og gjennom case gi eksempler på ulike former for hjelpemidler som kan støtte mestring og gi trygghet for personer med demens og deres pårørende. Hjelpemidler som GPS, elektroniske dørlås og medisindispensere ansees nå som nok testes for å kunne anbefales. For mange er velferdsteknologiske hjelpemidler med på å sikre trygghet og kan også øke tilgjengelighet og kontakt.

 • Oppsummering av dagen med fokus på utfordringer videre
 • Ha nok generelle kunnskaper om spesifikke utfordringer for personer med demens for å finne hva ut som kan være behovet
 • Hvem gjør hva i tjenesteapparatet?
  • Hvem har ansvar for hva?
  • Hvor kan en henvende seg om en ser et behov?
 • Få oversikt over produkt og tilbydere
  • Svært mange produkt
  • Rask utvikling, vanskelig å få oversikt
  • Mange «unge» produkt med begrenset testing, vanskelig i møte med sårbare brukere
 • Skape grunnlag for komplekse intervensjoner
  • Velferdsteknologiprodukt er teste ut i liten skala, derfor begrenset kunnskapsmengde på området
  • Et behov at flere sykehjem/hjemmetjeneste/sykehus kan teste samme løsning for å få mengde på uttestingen
  • I intervensjonen også innhente kunnskap om organisasjon og utfordringer i tjenesteapparatet
  • Forslag på aktuelle produkt for uttesting kom fram
  • Sykehjem/hjemmetjeneste/sykehus/brukerorganisasjoner og tilbydere vil få invitasjon for å bli med i utvikling av prosjektsøknad
  • Utvikle videre samarbeid med NTNU i Trondheim og Gjøvik evt. andre

Ålesund 03.02.16

Brit Krøvel

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal

Helen Berg

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Møre og Romsdal og NTNU i Ålesund

Tone Kirkorn

Prosjektleder ALV Møre og Romsdal, Ålesund kommune

Rigmor Einang Alnes

NTNU i Ålesund og Senter for omsorgsforskning midt- Norge