DEN 5. NASJONALE KONFERANSEN FOR OMSORGSFORSKNING

Quality Hotel Gardermoen 26. – 27. oktober

Hvis du skal på en eneste konferanse dette året, bør det være denne! Konferansen holder fram den viktigste nye kunnskapen, diskuterer de største utfordringene og fremmer de motstridende synspunktene gjennom landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og pasienter og pårørende som ønsker å bli hørt. Tema for årets konferanse er kvalitet og pasientsikkerhet.

Påmeldingsskjema finner du her.«Earlybird» -rabatt til alle som melder seg på innen 1. september. For fullstendig program, klikk på lenke nederst på siden.

Disse kommer

Lisbeth Normann  er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Sammen med Tove Hovland , som er kommunaldirektør i Norges første «pasientsikre» kommune, ser hun på kvalitet og pasientsikkerhet fra et politisk ståsted.

Torgeir Waterhouse  fikk Steve Jobs og Apple til å snu i kopisperresaken, han var sentral i fildelingsdebatten og bransjens talsmann mot datalagringsdirektivet. Hos oss deler han tanker om pasientsikkerhet sett gjennom øynene til en direktør i IKT-Norge.

Professor Emeritus Charlene Harrington  kommer fra San Fransisco for å fortelle om sine erfaringer med kvalitet og pasientsikkerhet på den andre siden av Atlanterhavet.

Blogger og forfatter Siv Helen Rydheim  har vært åpen om hvordan tvang og overgrep i behandlingen fører med seg sårbarhet og skam. Hun har mottatt Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern . På konferansen kommer hun for å snakke om brukermedvirkning i psykisk helsearbeid.

Disse, og veldig mange andre interessante mennesker, møter du på Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Påmeldingsskjema finner du her. «Earlybird» -rabatt til alle som melder seg på innen 1. september.

Programmet

Priser

Deltakelse med overnatting i enkeltrom 26.-27.10 kr. 3.500,- (FØR 01.09)
Deltakelse med overnatting i dobbeltrom 26.-27.10 kr. 3.310,- pr person (FØR 01.09)

Deltakelse med overnatting i enkeltrom 26.-27.10 kr. 4.398,- (ETTER 01.09)
Deltakelse med overnatting i dobbeltrom 26.-27.10 kr. 4.208,- (ETTER 01.09)

Deltakelse uten overnatting
1 dag kr. 1.495 (FØR)
Begge dager kr. 2.495 (FØR)

1 dag kr. 1.995,- (ETTER)
Begge dager kr. 2.995,- (ETTER)

Middag 26.10 kr. 375,-
Tilslutningsdøgn i enkeltrom kr. 1.065
Tilslutningsdøgn i dobbeltrom kr. 633,- pr person