HO21-rådsmøtet: Barrierer og handlingsrom, strategisk ledelse og rolleforståelse

Barrierer og handlingsrom, strategisk ledelse og rolleforståelse, tjenesteinnovasjon og kommunenes strategiske forskningsorgan var noe av det som sto agendaen på HO21-rådsmøtet 12. september 2016. I tillegg ble Rådet informert om Forskningsrådets arbeid med antibiotikaresistens og Innovasjon Norge sin rapport Drømmeløftet 2016: Helse og velferd.

Les mer på denne siden.