HelseOmsorg 21 – Rådsmøte den 24.10.2016

Brukermedvirkning, høy kvalitet og internasjonalisering, effektive og lærende tjenester, Nasjonal e-helsestrategi og integrering av helsedata, og Program for folkehelsearbeid i kommunene var noe av det som sto på rådsmøteagendaen mandag 24. oktober 2016.

Les mer på denne lenken.