Demensomsorgen i sykehjem

Metodeboken samler kunnskap om demens til nytte for dem som arbeider med pasientgruppen. Den beskriver prinsipper for miljøbehandling som skal være praksis i Bergen kommunes sykehjem. Det er en demensomsorg preget av kunnskap, gode holdninger og tilstrekkelig systematikk i pasientarbeidet. Metodeboken gjelder først og fremst den enkelte som gir pasienten hjelp og deres nærmeste ledere, men den kan også gis til pårørende som er interessert.

Last ned “Metodebok demensomsorg i sykehjem” her