Ble tildelt førstepris for beste poster ved e-Helsekonferansen

Foto: Ranveig Salater Rotmo
Foto: Ranveig Salater Rotmo

Norsk sykepleierforbund (NSF) arrangerte i samarbeid med NSFs faggruppe for E-helse og NSF student årets e-helsekonferanse ved Scandic Holmenkollen Hotell 16. og 17 februar. Konferansens hovedtema var «Bedre helse med e-helse – om teknologiens muligheter i fremtidens sykepleie», og omlag 300 delegater fra hele landet deltok ved plenumsforedrag og parallelle sesjoner. 

Førsteamanuensis Rose Mari Olsen ved Senter for omsorgsforskning (SOF) midt, og førsteamanuensis Jorunn Bjerkan og førstelektor Victor Valderaune ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, ble tildelt førsteprisen for beste poster under konferansen. Posteren synliggjør helsepersonell og studenters oppfatninger av barrierer for pasientsikkerhet og kvalitet i sin dokumentasjonspraksis. I fagjuryens begrunnelse ble det lagt vekt på originalitet, konsistens mellom forskningsdesign, problemstilling og resultater, logisk presentasjon, tilpasset informasjonsmengde og en visuell utforming som underbygger budskapet.

Du kan se posteren her