Temadag om “En bedre hverdag for familier med barn med funksjonsnedsettelse – habilitering, avlasting og omsorg”.

image002Som et ledd i statlig opptrappingsplanen for rehabilitering og habilitering inviterer Fylkesmannen i Nord Trøndelag og Nord Universitet, Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap til temadag om  “En bedre hverdag for familier med barn med funksjonsnedsettelse- habilitering, avlastning og omsorg” .

Dato: 24. mai 2017 09:00 – 15:00

Sted: Nord Universitet, campus Røstad, Levanger

I opptrappingsplanen legger regjeringen til grunn en bred forståelse av habilitering

og rehabilitering som inkluderer alle brukere av helse- og omsorgstjenesten som har behov

for en målrettet innsats for å opprette, gjenopprette, vedlikeholde og bedre funksjon,

forebygge funksjonsfall og å lære å mestre livet med sykdom og funksjonsnedsettelse. Vi har ved denne temasamlingen valgt å sette fokus på familieperspektivet for å synliggjøre viktigheten av å tenke helhetlig.

Det er ingen deltakeravgift, men påmeldte som ikke møter må betale en avgift på kr. 300,-

Se lenke for program og påmelding: https://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/Kurs-og-konferansekalender/Opptrappingsplan-habilitering-og-rehabilitering/