Forhåndsinvitasjon Helse- og omsorgskonferanse 2017

Skjermbilde 2017-05-11 kl. 15.03.53

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, Senter for omsorgsforskning Midt, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal og Åfjord kommune, Nord universitet og KS Midt-Norge inviterer til Helse- og omsorgskonferansen 2017

På lag med bruker og pårørende –

«veien til en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste»

Konferansen arrangeres på Scandic Hell, Stjørdal, 17. oktober 2017.

Målgruppe for konferansen er:

Rådmenn, ordførere, ledere og fagpersoner i kultur-, helse-, sosial- og omsorgstjenestene i kommunene, brukerorganisasjoner, ledere og fagpersoner i utdanningsinstitusjoner og helseforetak samt andre interesserte.

Sett av datoen allerede nå.

Invitasjon og program kommer snart.

Med vennlig hilsen

Programkomiteen