Invitasjon til Omsorgskonferansen 2017

«På lag med brukere og pårørende – veien til en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste»

Tid: 17. oktober – kl 10.00 – 16.15
Sted: Scandic Hell Hotel, Stjørdal

Omsorgskonferansen 2017 er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, KS Midt-Norge, Senter for omsorgsforskning Midt, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal og Åfjord kommune og  Nord Universitet.

Årets tema ønsker å belyse samhandlingen mellom bruker,- pårørende og tjenesteytere . Målet for alle parter er å få til en god samhandling til det beste for de som er avhengige av å motta tjenester.

Målgruppe:
Rådmenn, ordførere, ledere, tillitsvalgte og fagpersoner i kultur-, helse-, sosial- og omsorgstjenestene i kommunene, brukerorganisasjoner, ledere og fagpersoner i utdanningsinstitusjoner og helseforetak samt andre interesserte.

Pris:
Konferanse er gratis,- men for de som melder seg på og ikke møter vil det kreves dagpakke pris på kr 595,-

Ny påmeldingsfrist: 01.10.2017 – Påmelding HER.