Skal studere hvordan sykepleiere vurderer og dokumenterer i kommunehelsetjenesten

Forskning viser at sykepleiedokumentasjon i helsetjenesten ofte er mangelfull. Dette kan true pasientsikkerheten, sier stipendiat Ruth Øfsti, som i høst starter datainnsamlingen til doktorgradsarbeid med temaene dokumentasjon og pasientsikkerhet i kommunene.

Les mer her.