Kvalifiseringsstøtte fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til forskningssamarbeid med kommuner i Midt-Norge

Det ble gitt kvalifiseringsstøtte fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til tre prosjekter der Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet er forskningsansvarlig.

  • To prosjekter ble sendt fra Senter for omsorgsforskning (SOF) midt som har Nord universitet som vertsuniversitet samt et prosjekt fra Nord universitet i samarbeid med SOF og Namsos kommune.
  • « Etisk kompetanse i kommunehelsetjenesten», SOF i samarbeid med  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Verdal kommune og Steinkjer kommune
  • «Hverdagsmestring og brukermedvirkning i møte med mennesker med demens», SOF i samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Ålesund kommune, Åfjord kommune og Verdal kommune
  • Prosjektet «Uhensiktsmessig legemiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten» er et prosjekt fra Nord universitet i samarbeid med SOF og Namsos kommune.