Rutiner og systemer for bedre pasientsikkerhet – Fagdag på Fosen

Mandag 4. desember samlet rundt 80 deltakere seg på Ørland kultursenter for å delta på fagdagen «Akuttmedisin i primærhelsetjenesten – kvalitet gjennom systemer og rutiner». Deltakerne var ansatte på sykehjem, legekontor, distriktsmedisinske sentre og i hjemmetjenester fra kommunene Melhus, Rennebu, Orkdal, Klæbu, Bjugn, Ørland, Roan og Åfjord.

Se lenke:

https://www.afjord.kommune.no/utviklingssenter/nyheter/rutiner-og-systemer-for-bedre-pasientsikkerhet-fagdag-pa-fosen.12730.aspx