Nasjonal Helselederutdanning for primærhelsetjenesten legges til Trøndelag

Helse- og omsorgssektoren står overfor utfordringer med krav om innovasjon, effektivisering og brukerinnflytelse. Som leder har man et spesielt ansvar som veiviser for nyskaping og utvikling.

Dette krever kompetanse, ferdigheter og nye måter å utøve lederrollen på. Vi håper derfor så mange kommuner som mulig vil delta på dette utdanningsløpet. Studiet går over ett år, fordelt på seks samlinger a tre dager.

Både hos Fylkesmannen og i kommunene er det meldt behov for å få en lederutdanning som retter seg mot helseledere lagt til Trøndelag  slik at man har muligheten for å få med så mange som mulig av kommunenes helseledere.

Vi vil derfor ved dette kullet prioritere plassene til kommunene i Trøndelag og Helgeland.

Nå er det avklart at vi har fått neste kull med Helselederutdanning lagt til Trøndelag, noe Fylkesmannen  er veldig fornøyd med.

KS vil gi stipend/tilskudd til kommuner som har studenter ved Helselederutdanningen og Fylkesmannen vil dette året prioritere å gi kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd  til lederopplæring til de kommuner som har studenter på dette studiet.

Utdanningen har fokus på ledelse, endring og innovasjon, og målgruppen for programmet er enhets- og virksomhetsledere i kommunehelsetjenesten, inkludert ledere i tannhelsetjenesten i fylkeskommunen.

Link til KS sine sider her

Link til Helsedirektoratet sine sider her

Link til BI sine sider her

Brosjyre om lederutdanningen her

Søknadsfrist er 15 april 2018 og  du søker her

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Spørsmål kan rettes til:

Thea Hennie Kveinå | Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Trøndelag | Helse- og omsorgsavdelingen
Tlf: +4774168125 | www.fylkesmannen.no/trondelag