CALL FOR ABSTRACTS

Velkommen til konferanse!

Annethvert år samler «Den nasjonale konferansen for omsorgsforskning» forskere, praktikere, ledere og representanter for offentlig forvaltning, for å formidle kunnskap som angår de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Neste konferanse blir på Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018. Tema for Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning er «Samspill i praksis».

Vi ønsker med dette å invitere deg til å sende inn abstract. Det er to måter å delta på; tradisjonell parallellsesjon eller sprintpresentasjon.

En parallellsesjon skal være en 20 minutters presentasjon av forskning med 10 minutter til spørsmål fra salen. En sprintpresentasjon skal være en 7 minutters presentasjon av utviklings- eller innovasjonsarbeid med 3 minutter til spørsmål.

Klikk her for mer informasjon.