Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam

Din kommune kan nå søke om å være med på et utviklingsarbeid for å sikre bedre

oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov.

Helsedirektoratet søker etter syv kommuner som skal delta i en pilot for strukturert tverrfaglig oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam skal sikre sterkere brukerinvolvering og at alle jobber mot felles mål. Viktige stikkord for det utviklingsarbeidet kommunene skal være med på er oppfølgingsteam som arbeidsform, tydelig brukerinvolvering, tidlig innsats og forebygging, og å styrke koordinatorrollen. En viktig del av piloten er også å prøve ut et nytt verktøy for forebyggende risikokartlegging for å identifisere brukere med risiko tidligere enn i dag.

Søknadsfrist 25. mai 2018

Piloten starter opp 1. september 2018 og varer i tre år.

Kan dette være noe for din kommune finner du mere informasjon og søknadsportal her