Fagnyheter 01-2018

Nytt fylke og felles nyhetsbrev

Vi har nå kommet godt inn i det nye året med nytt storfylke. Tenk at vi nå lever i Norges nest største fylke i areal, og det femte mest folkerike. Vi i USHT i Verdal og Åfjord er glade for at vi nå sender ut vårt første felles nyhetsbrev for hele Trøndelag. Vi har planer om å sende ut fire nyhetsbrev i året. Vi tar gjerne imot saker fra kommunene i Trøndelag hvis noen har et prosjekt de gjerne vil dele, eller et arrangement som er åpent for andre kommuner, eller dere gjør noe nytt og spennende i deres tjenester. Send oss gjerne en e-post eller ta kontakt på Facebook.

Et seksual-vennlig miljø

Hvordan kan vi sikre at mennesker med utviklingshemming har like god innsikt i seksualitet som andre innbyggere i kommunen vår? Og hvordan kan vi bygge rammer som forebygger overgrep? Utviklingssenteret og Verdal kommune har laget en guide for å skape et seksualvennlig miljø i kommunen.
Finn guiden og informasjon om Verdals-modellen her.

Forebyggende hjemmebesøk

8. mars inviterte Åfjord kommune 75 og 76 åringene til et felles møte. Møtet foregikk på Fosen Fjordhotell med både varm lunsj, kaffe og fyrstekake. Vi hadde også inviter forskjellige aktører til å holde innlegg for oss på dagen. Det var godt oppmøte med nesten 30 deltakere til sammen.
Les mer her.

Vibeke og May-Britt skal jobbe med pasientsikkerhet

Utviklingssentrene i Verdal og Åfjord med Vibeke Berg Forås og May-Britt Næss Strand i spissen starter læringsnettverket «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» til høsten.
Vibeke og May-Britt er nytilsatte ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, henholdsvis ved avdeling Verdal og Åfjord. Begge har bred erfaring innen temaet pasientsikkerhet.
Les mer her.

Ledertreff: Vi deler nyttige erfaringer

Er du interessert i tildeling av kommunale tjenester?  I Ledertreff deler helse- og omsorgsledere i Trøndelag sine erfaringer på aktuelle tema gjennom streaming.
Opptaket av forrige ledertreff er tilgjengelig her.  

Bedre arbeidshverdag med etisk kompetanse

Steinkjer og Verdal er med i et nytt prosjekt som skal gi økt kunnskap om helsearbeideres forståelse og opplevelse av etiske dilemma og samvittighetsstress. Prosjektet skal undersøke om etisk bevissthet gir bedre arbeidsdager og tjenester i kommunene.
Les et intervju med prosjektleder Siri Andreassen Devik her. 

Ny eldrereform: Leve hele livet

Regjeringens eldrereform “Leve hele livet” løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom.
Les mer om reformen fra regjeringen.no her.

Kalender

 • 16. mai:
  Tredje samling (sør) i Velferdsteknologiens ABC,
  Ladesletta helse- og velferdssenter, Trondheim
 • 28. og 29. mai:
  Sør-Trøndersk Demensforum 2018 (se program),
  Kunnskapssenteret, St Olavs hospital
 • 12. juni:
  Andre samling (nord) i Velferdsteknologiens ABC,
  Nord universitet, Namsos
 • 13. juni:
  Fjerde samling (sør) i Velferdsteknologiens ABC,
  Byåsen videregående skole, Trondheim
 • 30. august:
  Mer mestring – en fagdag for de som jobber med mennesker med utviklingshemming,
  Innherred