Prosjektet Mitt hjem – Min arbeidsplass

Dette var et samarbeidsprosjekt hvor vernepleierutdanningene på Høgskolen i Molde, daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag, daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag og Senter for Omsorgsforskning arbeidet sammen med medforskere med utviklingshemming i en prosjektgruppe.

I prosjektet ble det utviklet en opplæringspakke med filmatiserte vignetter og et arbeidshefte til refleksjon rundt utfordringer knyttet til å gi og å motta helse- og omsorgstjenester i private hjem: https://naku.no/kunnskapsbanken/e-l%C3%A6ring-mitt-hjem-min-arbeidsplass.

Filmvignettene ble prøvd ut i individuelle intervju og i fokusgrupper med tjenestemottakere med utviklingshemming, vernepleierstudenter og kommunalt ansatte tjenesteytere. Artikkelen tar utgangspunkt i datagrunnlaget fra tjenestemottakere med utviklingshemming, og diskuterer deres uttalelser i lys av samfunnsdeltakelse og selvbestemmelse. Betydningen av å involvere personer med utviklingshemming i forskning tas også opp i artikkelen.

Linken til det vitenskapelige tidsskriftet finner du her: https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1468198