Forskningskonferanse om praksisnær forskning i kommunehelsetjenesten

Konferansens formål er å dele resultater fra praksisnær forskning og prosjekter mellom forskere ved Nord universitet og helsearbeidere i kommunehelsetjenesten i Trøndelag.

Det er ingen konferanseavgift, siden deltakelse dekkes av arrangørene til konferansen. Men deltakelse krever påmelding.

Det skjer via denne lenke: https:// fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Kurs-og-konferanser/omsorg—samhandling-gjennom-hele-livet/

– innen 20 september 2018.

Ved manglende oppmøte belastes påmeldte med kr 300. Konferansen er meritterende med totalt fem timer.

 

Last ned hele invitasjonen her