Siste nytt fra Fylkesmannen i Trøndelag – Helseplattformen

Nylig møtte fylkesmann Frank Jenssen Helseplattform-prosjektet. Helseplattformen handler om innføring av en ny, felles elektronisk pasientjournal som setter pasienten i Helse Midt-Norges nedslagsfelt i sentrum på alle nivå i helsetjenesten. De første sykehusene og kommunene vil innføre løsningen i 2021.

Les mer på nettsidene til Fylkesmannen i Trøndelag.