Omsorgskonferansen 2018 «Å jobbe nærmest brukeren»

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og kommuner i Trøndelag, inviterer til årets Omsorgskonferanse.

Tema for konferansen er blant annet:

•Hjemmeboende eldre og rus
•Hver dags mestring og hverdagsmestring,- hvordan brukere og ansatte mestrer hverdagen
•Inspirasjonsforedrag v/ Ingvard Wilhelmsen, leder for hypokonderklinikken i Bergen •Forskning i arbeidshverdagen
•Tvang og makt- Kap 4A •Hvordan la de pårørende ta del i brukernes hverdag?
•Hvordan håndtere trusler, vold og seksuelle tilnærmelser på arbeidsplassen

Påmeldingsfrist: 25. oktober 2018

Konferansen er gratis for deltakerne.
De som melder seg på og ikke møter opp, blir fakturert for dagpakke på kr. 700.

Velkommen til Omsorgskonferanse!

Trykk her for påmelding.