“Videreutdanning i Kunst og kultur i helse og omsorg” fra nyåret 2019

Videreutdanningen er på 15 stp. og gjennomføres med 3 samlinger på til sammen 10 dager ved Nord universitet, Levanger.

«Studiet gir teoretisk og praktisk innføring i systematisk bruk av kunst- og kulturuttrykk i helsearbeid. Å bruke menneskets iboende ressurser er viktig i et helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende perspektiv, innenfor psykisk helsearbeid, rusomsorg, eldre- og demensomsorg».

Studiet tar sikte på å gi kunnskap og handlingskompetanse som styrker og utvider den kompetansen studenten allerede har (f.eks. sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sosionomer, ergoterapeuter, kulturskolelærere, kulturarbeidere og andre).

Mer informasjon, studieplan og lenke til søknadsskjema finner du her https://www.nord.no/no/studier/kunst-og-kultur-i-helse-og-omsorg

Søknadsfristen er 15.11.2018.