God Jul og Godt Nyttår ønskes alle samarbeidspartnere

Med hilsen

Kirsten Lange

Daglig leder

Kongensgt 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer, NORD universitet