Seminar i kvalifiseringsstøtteprosjektet ” Hverdagsmestring og brukermedvirkning i møte med mennesker med demens”

Forskere ved Senter for omsorgsforskning ved Nord universitet, forskere fra NTNU og representanter fra Utviklingssentrene i Verdal, Åfjord og Ålesund hadde 28.01.2019 et arbeidsseminar på Stjørdal knyttet til kvalifiseringsstøtteprosjektet “Hverdagsmestring og brukermedvirkning i møte med mennesker med demens”

Prosjektets hovedmål er å utvikle kunnskap om hva som kan være godt tilbud til personer med demens for å styrke deres mestring i hverdagen, sett ut fra ulike perspektiv; pasient/pårørende, tjenesteutøvere og frivillige.

Prosjektets potensiale er å utvikle en “Modell for hverdagsmestring til personer med demens” som kan bidra til mestring, trygghet, bedre livskvalitet og mulighet til å bo lenger i eget hjem. Samtidig kan også livskvaliteten til pårørende bedres.

Selvstendighet og mestring vil gi et redusert behov for institusjonsplass og  derigjennom gi en samfunnsmessig og økonomisk betydning.