Leve hele livet – kvalitetsreformen for eldre

Her finnes informasjon som hovedsakelig vil være av relevans for aktører involvert i gjennomføringen av Leve hele livet. Informasjon og nyhetsbrev vil bli tilgjengeliggjort i takt med reformens faser i perioden 2019-2023.

Les mer her.