Nasjonal ressusrsportal utviklet av Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag har de siste årene utviklet en ressursportal for analyse og planlegging av helse- og omsorgstjenesten i kommunene. I dag lanseres ressursportalen nasjonalt.

Les mer på denne siden.