Fagnyheter | Nyhetsbrev 03-2019

En sommer er over

Når jeg kikker opp mot himmelen ser jeg skyer, og fugler som trekker mot syd.
Rundt i alle gater ser jeg paraplyer, jeg vet hva dette betyr:
En sommer er over, men minnene om den består.
En sommer er over, men vi skal sees igjen til neste år.

/Sparboe, Bruhn, Diesen


Høsten gjør sitt inntog i Trøndelag, og med den følger også årets tredje utgave av Fagnyheter. Nå legger i alle fall været tilrette for at man kan sitte inne med litt bedre samvittighet … God lesing!

Vil du bli gruppeleder i hukommelses-stimulerende terapi?

USHT Trøndelag har fått innvilget midler fra Fylkesmannen til å gjennomføre opplæring i hukommelsesstimulerende terapi (HST) for personer med demens og ønsker å tilby din kommune deltagelse. 
Kurset lærer opp ansatte til å være gruppeledere i HST, og etter kursdagen kan DIN kommune tilby et systematisk gruppeaktivitetstilbud til personer med kognitiv svikt/demens.
Les mer her.

Fagdag for ledere i tjenester til personer med utviklingshemming

Det er sendt ut invitasjon til alle kommunene til fagdag for ledere i tjenestene til mennesker med utviklingshemming. Fagdagen arrangeres på Scandic Hell 12. november.
Informasjon om program.
Påmelding.

Forsking og innovasjon

Skrivekurs for ansatte i helse – og omsorgstjenesten

Overhalla kommune, Fylkesmannen i Trøndelag og Senter for omsorgsforskning-Midt inviterer til skrivekurs for å  utvikle ferdighet i å skrive prosjektbeskrivelser og prosjektrapporter med bakgrunn i forskningslitteratur. Les mer om kurset og meld deg på her.

Fokus på dokumentasjon i Holtålen

18. og 20. september arrangerte Holtålen kommune fagdag om dokumentasjon for ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. Alle faste ansatte var invitert, og invitasjonen gikk også ut til nabokommunen Røros. Begge dagene hadde samme innhold slik at flest mulig skulle få anledning til å delta. Over 90 personer deltok til sammen på begge dagene. 
Les mer her.

Frokostseminar om eldres menneske-rettigheter

I lys av Norges institusjon for menneskerettigheter – NIMs temarapport «Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer» og kommunevalget inviterte NIM til orientering om rapporten og en politisk debatt om eldre og deres menneskerettigheter.
Se opptak fra seminaret her. 

Nye ansatte

Utviklingssenteret i Åfjord er beriket med to nye medarbeidere i 2019.
Les mer om dem her.

Mentoropplæring Lindrende behandling

Det er i starten av september arrangert mentoropplæring for mentorer i de kommunene som har meldt interesse for å ta i bruk opplæringspakken i  lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Trondheim, Oppdal, Osen, Åfjord og Namsos har gjennomført opplæringen. I tillegg har Oppdal, Høylandet og Steinkjer planer om å gjennomføre i løpet av høsten/vinteren.
Opplæringspakken er utviklet  på oppdrag av Helsedirektoratet av Høgskolen i Innlandet sammen med USHT i Hedmark og Buskerud. Opplæringspakken består av e-læring kombinert med samlinger for refleksjon imellom, og inneholder opplæringsmateriale med fokus på oppgaver knyttet til behandling og omsorg til pasienter i palliativ fase. Ivaretakelse av pårørende og elementer av aktuelt lovverk blir også belyst i opplæringspakken. 
Målgruppe for opplæringspakken er helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse som arbeider i kommunehelsetjenesten.
Ta kontakt med [email protected]ne.nohvis din kommune er interessert i mentoropplæing.

Kalender