Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Nasjonalt velferdsteknologiprogram inviterer til webinar om “Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene” den 31. Oktober kl 11.30-13.

Foredragsholdere er Ann-Kristin Wassvik, jurist i Helsedirektoratet og Aasta Margrethe Hetland, jurist i Normen/Direktoratet for e-helse. 

Spørsmål kan sendes [email protected] underveis i webinaret.

Lenke til Webinaret: https://vimeo.com/365765415?fbclid=IwAR1Z9iX3ZYne4blbTIlc7tZNIBS7bjklm0vMcdcC-mXjus30Lhuro3IRtq4