Brukermedvirkning i helsetjeneste for eldre

  • en kvalitativ studie av to kommunale akutte døgnenheter og samarbeidende kommuner.

Les mer her