Senter for omsorgsforskning som eksperter på omsorg: Mandat, legitimitet og integritet